Privacy Policy (in Finnish)


1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Epidemiologian Seura r.y. (Y-tunnus: 1771408-5)

www-sivu: https://www.finepi.fi/ Twitter: @FINepidemiology
Yhteyshenkilö: Puheenjohtaja, Anssi Auvinen, LT, professori (epidemiologia), Tampereen yliopisto
Sähköposti: sesepidemiology[at]gmail.com


2. MITÄ TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Jäsenrekisteristä säilytämme tiedot jäsentemme nimistä ja sähköpostiosoitteista. Erilliset nimilistat kootaan seuraavasti: Vuoden Epidemiologi, Vuoden Nuori Epidemiologi, seuran järjestämiin tapahtumiin osallistuvat.


3. MIKSI TIETOSI SÄILYTETÄÄN?

Kyseisiä tietoja käytetään seuran säännöissä mainittuihin
tavoitteisiin, jotta seuran hallitus voi toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta.
Tietoja tarvitaan jäsenistön yhteydenpitoon ja muiden seuran tapahtumiin
osallistuvien henkilöiden tiedottamiseen.


4. KENELLÄ ON PÄÄSY TIETOIHISI?

Suomen Epidemiologian Seuran hallituksen jäsenillä on pääsy
tietoihisi mahdollistamaan seuran tavoitteiden mukaisen toiminnan.


5. KENELLE LUOVUTETAAN TIETOSI?

Tietojasi ei luovuteta eteenpäin. Seuran verkko- ja sosiaalisen median sivuilla on nähtävissä nimilistat valituista VuodenEpidemiologeista ja Vuoden Nuorista Epidemiologeista, sekä seuran hallituksen jäsenistä.


6. KUINKA PITKÄN AIKAA TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Pidämme jäsenrekisterissä tietojasi tallessa niin kauan, kun olet seuran jäsen, kun lopetat jäsenyytesi, tai pyydät seuraa poistamaan tietosi. Jäsenyys-, ja jäsenmaksutietoja säilytetään seuran toiminnan kuvaamiseen kaksi vuotta. Nimilistoilta poistamme tietosi pyytäessä.


7. MITÄ TIETOTURVAOIKEUKSIA SINULLA JÄSENENÄ ON?

Sinulla on oikeus hallita jäsenyystietojasi, korjata kaikki mahdolliset virheet säilytetyissä tiedoissa, pyytää yksityiskohdat tiedoista, jotka olemme tallentaneet sinusta, sekä pyytää tallennettujen tietojesi poistamista tai rajoittamista.

Jos haluat tarkistaa, päivittää tai lisätä tietoja, tai jos haluat, että sinut poistetaan jäsen- tai tilausrekisteristä, ota yhteys seuraan: sesepidemiology[at]gmail.com


8. OVATKO JÄSENET VELVOLLISIA ANTAMAAN TIETONSA?

Kyllä, jäsenenä sinun on annettava tiedot joita tarvitsemme, jotta voimme toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta. Seuran hallituksen hyväksyttyä jäsenhakemuksesi sitoudut antamaan tiedot Suomen Epidemiologian Seuran käyttöön.

9. EVÄSTEET, PROFILOINTI JA AUTOMAATIO

Seuraamme nettisivujen käyttöä evästeiden avulla. Emme kuitenkaan hyödynnä evästeitä seuran toiminnassa emmekä jaa tietojasi ulkopuolisille tahoille.


10. MISSÄ TIETOSI SÄILYTETÄÄN?

Tiedot tallennetaan pilvipalveluihin (Google).


11. KUINKA TIETOJASI SUOJELLAAN?

Tiedot suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Suomen Epidemiologian Seura noudattaa Tietosuojavaltuutetun ohjetta. Tallennettuja tietoja voi käyttää vain hallituksen jäsenet, jotka ovat perehtyneet tietosuoja-asioihin.