Statutes (only in Finnish)


Säännöt uudistettu (PRH hyväksynyt 15.1.2019)

Säännöt hyväksytty SES vuosikokouksessa 20.3.2019


Finnish Epidemiology Society
Suomen Epidemiologian Seura ry
Finska Epidemiologiska Sällskapet rfSÄÄNNÖT

1
§
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, nimi on Suomen Epidemiologian Seura ry (Finska Epidemiologiska Sällskapet rf), josta voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää englanninkielistä nimeä Finnish Epidemiology Society. Seuran kotipaikka on Helsinki.

2
§
Seuran tarkoituksena on edistää epidemiologian alan tutkimustyötä ja sen edellytyksiä. Lisäksi seura toimii epidemiologien ja muiden epidemiologiasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä sekä edistää epidemiologian alan tunnettavuutta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tukee jäsentensä epidemiologista tutkimustyötä järjestämällä alaan liittyviä tilaisuuksia. Seura tekee kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä muiden yhdistysten ja epidemiologian alan järjestöjen kanssa. Seura antaa tarvittaessa lausuntoja epidemiologian keskeisistä kysymyksistä viranomaisille ja muille tahoille.

3 §
Seuran jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä tai kannattajajäseniä.

4 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee epidemiologista tutkimusta tekevä tai muu epidemiologiasta kiinnostunut henkilö, jonka seuran hallitus hyväksyy. Varsinainen jäsen suorittaa vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää. Jäsenen, joka ei kahdelta vuodelta ole maksanut hänen suoritettavakseen kuuluvaa jäsenmaksua, voi hallitus erottaa.

5 §
Kunniajäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua erityisesti epidemiologian alalla ansioituneen tai epidemiologista tutkimustyötä huomattavasti tukeneen henkilön. Vuoden epidemiologit ovat seuran kunniajäseniä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

6 §

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

7 §

Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen jäsenet voidaan tarvittaessa valita uudelleen.

8 §

Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla kullakin erikseen.

9 §
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 §

Seuran vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa. Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
  1. Hallituksen toimintakertomus ja seuran tilinpäätös edelliseltä vuodelta
  2. Toiminnantarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
  3. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun määrääminen
  4. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja kolmen muun hallituksen jäsenen ja kolmen varajäsenen sekä kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta.
11§
Seuran kokouksesta ilmoitetaan nettisivun ja seuran käyttämien sähköisten kanavien kautta. Seuran vuosikokouksesta ja mahdollisesta ylimääräisestä kokouksesta ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

12 §
Seuran purkautuessa sen varat on luovutettava seuran päämääriä edistäviin tarkoituksiin. Purkautumispäätöksen tekevä kokous määrää tarkemmin varojen käytöstä.