5 Nov 2018

Vuoden Epidemiologiksi on valittu tutkimusprofessori Erkki Vartiainen, THL.
Lue tiedote tästä.

Vuoden Nuori Epidemiologi kisan on voittanut MSc (public health) Penelope Gray,
Tampereen yliopisto. Tutustu Penelopen voittoartikkeliin tästä.

Suomen Epidemiologian seura onnittelee Erkkiä ja Penelopea!


10 Oct 2018

SES syysseminaari

Epidemiologian sanasto 10 vuotta

Torstai 1.11.2018,
Tampereen yliopisto
Huone F217, ARVO-rakennus
Arvo Ylpön katu 34

Ohjelma

ILMOITTAUTUMINEN
Sähköpostitse 29.10. mennessä
sesepidemiology[at]gmail.com

Seminaari on maksuton.

************

FES Autumn Seminari

Epidemiology Dictionary 10 years

Thursday 1 Nov 2018
University of Tampere
Room F217, ARVO building
Arvo Ylpön katu 34

Program

REGISTRATION
Via email by 29 Oct 2018
sesepidemiology[at]gmail.com


Seminar is free of charge.


***********************************************

21 Sep 2018

Vuoden nuori epidemiologi 2018 kilpailukutsu

Lähetä kilpailuartikkeli ja CV 10.10.2018 mennessä seuran sähköpostiin (sesepidemiology[at]gmail.com)

Lisätietoa: kilpailukutsu

Invitation to the Young Epidemiologist of the Year 2018 Competition

Send your competition article and curriculum vitae by 10 Oct 2018 via email (sesepidemiology@gmail.com)

More info: invitation

***********
Ehdota Vuoden Epidemiologia

Kyseisen henkilön tulee olla ansioitunut epidemiologian alalla sekä osallistunut alan tunnetuksi tekemiseen. Ehdota sähköpostitse (sesepidemiology[at]gmail.com) sopivaa henkilöä 10.10.2018 mennessä.

Liitä ehdotuksesi mukaan lyhyt perustelu,
miksi juuri tämä henkilö tulisi valita.


Vuoden Epidemiologi julkistetaan seuran syysseminaarin yhteydessä 1.11.2018 Tampereella. Lisätietoa seminaarista julkaistaan pian.

***************

VARAA PÄIVÄ KALENTERIIN

SES syysseminaari järjestetään 1.11.2018 Tampereella (klo 12-16). Teemana on "Epidemiologian sanasto 10 vuotta". Seminaarissa julkistetaan Vuoden Epidemiologi ja käydään Vuoden Nuori Epidemiologikisa.

SAVE THE DATE

FES Autumn Seminar will be held on 1 Nov 2018 in Tampere (time 12-16pm). Theme is "Epidemiology Dictionary 10 years". The Epidemiologist of the Year will be announced. The seminar include also the competition of the Young Epidemiologist of the Year.


***************

29 Jun 2018

Lue SES kesäkirje, joka sisältää paljon ajankohtaista asiaa!

SES hallitus toivottaa
kaikille hyvää kesää!

VARAA PÄIVÄ KALENTERIIN

SES syysseminaari järjestetään 1.11.2018 Tampereella (klo 12-16). Teemana on "Epidemiologian sanasto 10 vuotta". Seminaarissa julkistetaan Vuoden Epidemiologi ja käydään Vuoden Nuori Epidemiologikisa. Tarkempaa tietoa seminaarista alkuysyksyllä.

SAVE THE DATE

FES Autumn Seminar will be held on 1 Nov 2018 in Tampere (time 12-16pm). Theme is "Epidemiology Dictionary 10 years". The Epidemiologist of the Year will be announced. The seminar include also the competition of the Young Epidemiologist of the Year. More information available during the early autumn.


******************************************************************************


7 Mar 2018

FES Annual General Meeting 19 Mar 2018
Invitation to the annual general meeting has been send to FES members 7 Mar 2018 via email

Time: 14:15-16:00
Place: University of Tampere, Kauppi Campus, Arvo Building, Room E110 (Arvo Ylpön katu 34)

Skype for Business connection available for FES members. Link has been posted to FES members via email. If needed, please ask more information: sesepidemiology@gmail.com

Please inform if coming to the University of Tampere via email (miia.artama@thl.fi, deadline Thursday15 Mar 2018).

**********************************************************************************

SES sääntömääräinen vuosikokous 19.3.2018
Kutsu vuosikokoukseen on lähetetty SES jäsenille 7.3.2018 sähköpostitse.

Aika:14:15-16:00
Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Huone E110

Kokoukseen voi osallistua myös virtuaalisena Lync-sovelluksella (osoite lähetetty jäsenille sähköpostilla).

Ilmoittautuminen kokoukseen sähköpostitse, mikäli osallistutte paikan päällä: miia.artama(at)thl.fi viimeistään torstaina 15.3.

Tervetuloa!
SES hallitus

ESITYSLISTA

1.Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Työjärjestys

4. Kokousvirkailijoiden valitseminen: puheenjohtaja, sihteeri

5. Hallituksen vuosikertomuksen v.2017 hyväksyminen

6. Tilinpäätöksen v.2017 ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018

10. Vuoden 2018 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen

11. Puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, halituksen jäsenten (3) ja varajäsenten vaali (4)

12. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta vuodelle 2018

13. Kokouksen päättäminen

_______________________________________________________________________________________________________

6 Mar 2018

SES Kevätseminaari
FES Spring Seminar (in Finnish)

TUTKIMUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA TIETOSUOJA: vaikutukset kyselytutkimuksiin vastaamiseen ja katoanalyysiin

Aika ja paikka: Ma 7.5. klo 12-16, THL, isot salit (yhteensä paikat noin 124:lle)

Järjestäjät: Sosiaalilääketieteen yhdistys, Suomen epidemiologian seura, Tilastoseura, Suomen väestötieteen yhdistys ja Westermarck-seura.

Seminaarin tausta-ajatuksena on viimeaikaisten kyselytutkimusten heikko vastausaktiivisuus, kadon vähentäminen ja miten EU-tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa yhtäältä tutkimuksiin osallistumiseen ja toisaalta mahdollisuuksiin tutkia katoa.

Tarkoituksena on keskittyä tietosuojalainsäädännön muutosten vaikutuksiin erityisesti kysely- ja rekisteritutkimusten teon kannalta. Tilaisuudessa keskitymme kysymyksiin: miten EU:n lainsäädäntö vaikuttaa:

1) kyselyihin osallistumiseen (mm. asiat, joita kerrottava vastaajille, suostumuksen nimenomaisuus yms.)

2) katoanalyysin tekoon ja laajemmin kysely- ja rekisteriaineistojen käyttöön

Ohjelmassa on puheenvuoroja sekä lyhyitä kommentteja eri tulokulmista; sekä tutkijan näkökulmaa että tietosuoja-asioista vastaavien näkökulmaa. Lopuksi on yleiskeskustelu, ja kysymyksiä ja kommentteja panelisteille. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

OHJELMA (alustava)


12.00-12.15 Avaus ja Seppo Aro -palkinnon jako

12.15-12.45 Keynote: Jani Erola, Turun yliopisto

Sosiologia tutkii yhteiskunnan suurta muutosta ja se edellyttää suuria väestöaineistoja: kuka osallistuu tutkimuksiin ja miten tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa katoon ja sen vaikutusten tutkimiseen? -kommentti – Annamari Lundqvist, THL

13.00-13.15 Olli Pietiläinen, HY

Katoanalyysi postikysely-, sähköisessä ja puhelimitse kerätyssä aineistossa.
-kommentti – Oona Pentala-Nikulainen, THL

Kahvitauko 13.30-14.00

14.00-14.15 Tommi Härkänen, THL

Kadon hallinta rekisteritietojen avulla: mitä rekisterien avulla on tähän asti voitu tehdä kyselytutkimusten kadon hallinnassa?

14.15-14.30 Jukka Jokinen, THL

Väestötutkimusasetelmat: koko maa kohorttina –lähtökohta. -kommentti - Mika Gissler, THL

14.45-15.00 Ulla Ahlblad-Bordi, THL

Mitä kyselytutkimuksia suunnittelevien tulee tietää tietosuojasta: keskeiset muutokset ja vaikutus kyselytutkimusten tekemiseen ja niihin osallistumiseen?

15.00-15.15, NN TK: Oikeusperuste katoanalyysien tekemiselle: miten tutkittavan kieltäytyminen osallistua tutkimukseen tulkitaan?

15.30-16.00 Paneelikeskustelu ja kysymyksiä yleisöltä: puhujat ja kommentaattorit

Markkinointi ja kohderyhmät: kaikki seurat omilla ja sopivaksi katsomillaan kanavilla. Laaja kohdejoukko, erityisesti kysely- ja rekisteritutkimuksia suunnittelevat ja tekevät tutkijat sekä muut aihepiiristä kiinnostuneet.

Seminaari on maksuton.

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/2871ACD2D7A2A3DE.par